Câu 10 (2đ): Hàng ngày, bạn An đi học từ nhà đến trường trên quảng đường dài 8 km bằng xe đạp điện với vận tốc không đổi. Hôm

Câu 10 (2đ): Hàng ngày, bạn An đi học từ nhà đến trường trên quảng đường dài 8 km bằng xe đạp điện với vận tốc không đổi. Hôm nay, vẫn trên đoạn đường đó, 2km đầu bạn An đi với vận tốc như mọi khi, sau đó vi xe non hơi nên bạn đã dừng lại 1 phút để bơm. Để đến trường đúng giờ như mọi ngày, bạn An phải tăng vận tốc lớn 4 km/h. Tính vận tốc xe máy điện của bạn An khi tăng vận tốc. Với vận tốc đó bạn An có vi phạm luật giao thông hay không. Vì sao? Biết rằng đoạn đường bạn An đi là trong khu vực đông dân cư.Viết một bình luận

Câu hỏi mới