cho 2 đồ thị hàm số y=x-3 và y=-2x^2 tìm tọa độ giao điểm

cho 2 đồ thị hàm số y=x-3 và y=-2x^2 tìm tọa độ giao điểmViết một bình luận