cho 2 đtròn O và O’ cắt nhau tại M và N. Vẽ các đường kính MA,MB của 2 đtròn. C/minh rằng 3 điểm A,N,B thẳng hàng

cho 2 đtròn O và O’ cắt nhau tại M và N. Vẽ các đường kính MA,MB của 2 đtròn. C/minh rằng 3 điểm A,N,B thẳng hàngViết một bình luận

Câu hỏi mới