Cho `a,b,c` là độ dài 3 cạnh của tam giác. CMR pt: `b^2x^2 – (b^2 +c^2 -a^2)x +c^2 = 0` vô nghiệm

Cho `a,b,c` là độ dài 3 cạnh của tam giác. CMR pt: `b^2x^2 – (b^2 +c^2 -a^2)x +c^2 = 0` vô nghiệmViết một bình luận

Câu hỏi mới