Cho ABC có AB = 40cm, AC = 58cm, BC = 42cm a). Chứng minh ABC vuông. b). Tính độ dài đường cao BH (làm tròn đến chữ số thập p

Cho ABC có AB = 40cm, AC = 58cm, BC = 42cm
a). Chứng minh ABC vuông.
b). Tính độ dài đường cao BH (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).
c). Tính các tỉ số lượng giác của góc A.

1 bình luận về “Cho ABC có AB = 40cm, AC = 58cm, BC = 42cm a). Chứng minh ABC vuông. b). Tính độ dài đường cao BH (làm tròn đến chữ số thập p”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới