Cho đường thẳng (d):y=(m-2)x+m+4 Chứng minh rằng với mọi giá trị của m thì (d) luôn qua 1 điểm cố định Anh chị chỉ cần tìm r

Cho đường thẳng (d):y=(m-2)x+m+4
Chứng minh rằng với mọi giá trị của m thì (d) luôn qua 1 điểm cố định
Anh chị chỉ cần tìm ra đáp án thôi ạ kp giải thích đâuViết một bình luận

Câu hỏi mới