Cho đường tròn (O;10cm) cà cung AB có số đo 120 độ . Tính độ dài cung Ab và diện tích hình quạt tròn giới hạ

Cho đường tròn (O;10cm) cà cung AB có số đo 120 độ . Tính độ dài cung Ab và diện tích hình quạt tròn giới hạn bởi cung nhỏ AB và hai bán kính OA, OB . Cho biết $\pi$= 3,14 . làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhấtViết một bình luận

Câu hỏi mới