Cho đường tròn `(O, R) `đường kính `AB`. Trên đoạn` OB` lấy điểm `I` (` I `không trùng với O và B) Qua I vẽ dây cung vuông gó

Cho đường tròn `(O, R) `đường kính `AB`. Trên đoạn` OB` lấy điểm `I` (` I `không trùng với O và B) Qua I vẽ dây cung vuông góc với A và B cắt đường tròn `(O, R)` tại C và D. Tiếp tuyến tại C của đường tròn cắt đường thẳng `AB` tại `M`
a, Chứng minh `MD` là tiếp tuyến của đường tròn `(O, R )`
b, Chứng minh `MB. MA = MI. MO`
c, Tìm vị trí của điểm I trên `OB `để `S_MCD = 6.S_OIC`
Làm giúp e câu `c)` vs ạ

1 bình luận về “Cho đường tròn `(O, R) `đường kính `AB`. Trên đoạn` OB` lấy điểm `I` (` I `không trùng với O và B) Qua I vẽ dây cung vuông gó”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới