Cho đường tròn (O;R). Từ A nằm ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (M,N là các tiếp điểm) và cát tuyến

Cho đường tròn (O;R). Từ A nằm ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (M,N là các tiếp điểm) và cát tuyến ABC
a) Chứng minh AM2 =AB.AC
b) Chứng minh AN2=AB.AC
c) Chứng minh AM.AN=AB.ACViết một bình luận

Câu hỏi mới