Cho đường tròn (O;R) và đường thẳng d không đi qua (O). Trên d lấy điểm M bất kì. Kẻ tiếp tuyến MA,MB (A,B là tiếp điểm). Gọi

Cho đường tròn (O;R) và đường thẳng d không đi qua (O). Trên d lấy điểm M bất kì. Kẻ tiếp tuyến MA,MB (A,B là tiếp điểm). Gọi OM cắt (O) tại N, cắt AB tại I. cmr:
a. M,A,O,B cùng nằm trên 1 đường tròn
b. AN là tia phân giác góc MAB
c. Gọi AD là đường kính (O); MD cắt (O) tại C. cmr: MC.MD=MI.MO
giúp ý b và c thôi nha mn. Đúng đc 5 sao và ctlhnViết một bình luận

Câu hỏi mới