cho đường tròn tâm K, đường kính MN và A là điểm bên ngoài đường tròn. Kẻ AM,AN lần lượt cắt đường tròn tại B và C. Gọi I là

cho đường tròn tâm K, đường kính MN và A là điểm bên ngoài đường tròn. Kẻ AM,AN lần lượt cắt đường tròn tại B và C. Gọi I là giao điểm của MC, NB. Chứng minh AI vuông góc với MN

2 bình luận về “cho đường tròn tâm K, đường kính MN và A là điểm bên ngoài đường tròn. Kẻ AM,AN lần lượt cắt đường tròn tại B và C. Gọi I là”

 1. Xét tam giác MBN nội tiếp nửa đường tròn (o),có:
  tam giác MBN vg tại B
  => MB vuông góc với BN
  CMTT=> tam giác MCN vuong tại C
  => MC vuông góc với CN
  => N là trực tâm của tam giác MNI
  => AI vuông góc với MN (đpcm)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới