Cho đường tròn tâm (O) bán kính R và một đường thẳng D không cắt đường thẳng (O) . Trên đường thẳng D lấy điểm A bất kì , từ

Cho đường tròn tâm (O) bán kính R và một đường thẳng D không cắt đường thẳng (O) . Trên đường thẳng D lấy điểm A bất kì , từ A kẻ các tiếp tuyến AB , AC với đường tròn ( B , C là các tiếp điểm )
a, Chứng minh 4 điểm A , B , O , C cùng thuộc một đường tròn
b, Chứng minh AO là trung trực của BC

1 bình luận về “Cho đường tròn tâm (O) bán kính R và một đường thẳng D không cắt đường thẳng (O) . Trên đường thẳng D lấy điểm A bất kì , từ”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Vì AB,AC là các tiếp tuyến của (O;R) nên AB vuông góc OB, AC vuông góc OC , AB = AC.
  => gOBA = 90*, gOCA= 90*
       Tứ giác ABOC có: gOBA + gOCA = 90* + 90* = 180*
  => ABOC là tứ giác nội tiếp
  Do đó 4 điểm A,B,O,C cùng thuộc một đường tròn (đpcm)
   b) Ta có: OB=OC(=R) và AB=AC(cmt)
  => AO là trung trực của BC. (đpcm)

  cho-duong-tron-tam-o-ban-kinh-r-va-mot-duong-thang-d-khong-cat-duong-thang-o-tren-duong-thang-d

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới