Cho đường tròn tâm O và dây AB. M là điểm chính giữa của cung nhỏ AB. Lấy D thuộc dây AB. Tia MD cắt đường tròn tâm O tại F.

Cho đường tròn tâm O và dây AB. M là điểm chính giữa của cung nhỏ AB. Lấy D thuộc dây AB. Tia MD cắt đường tròn tâm O tại F.
a/ gọi O’ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AFD. Chứng minh góc MAB = 1/2 góc AO’D
b/ chứng minh DA.BF=DB.FA
giúp mình với ạ



Viết một bình luận

Câu hỏi mới