cho hai đường thẳng y=2x+3m và y=(2k+3)x+m-1 với giá trị nào của m và k thì hai đường thẳng trên trùng nhau.

cho hai đường thẳng y=2x+3m và y=(2k+3)x+m-1 với giá trị nào của m và k thì hai đường thẳng trên trùng nhau.

1 bình luận về “cho hai đường thẳng y=2x+3m và y=(2k+3)x+m-1 với giá trị nào của m và k thì hai đường thẳng trên trùng nhau.”

 1. Giải đáp:
  $k=m=-\dfrac{1}{2}.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $y=2x+3m (d)\\ y=(2k+3)x+m-1 (d’)\\ (d) \ \equiv \ (d’) \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} 2k+3=2 \\ m-1=3m\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} 2k=-1 \\ -2m=1\end{array} \right.\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} k=-\dfrac{1}{2} \\ m=-\dfrac{1}{2}\end{array} \right.$
  Vậy với $k=m=-\dfrac{1}{2}$ thì $(d)$ trùng $(d’).$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới