cho hai hàm số `(d_1) : y= 1/2 x` `(d_2): -x+3` đề : viết phương trình đường thẳng `(d)` biết `(d)` song song với `(d_2)` và

cho hai hàm số
`(d_1) : y= 1/2 x`
`(d_2): -x+3`
đề : viết phương trình đường thẳng `(d)` biết `(d)` song song với `(d_2)` và cắt `(d_1)` tại điểm `M` có hoành độ là `4`
`=>` cần gấp `7h` mình đi học r ạ

2 bình luận về “cho hai hàm số `(d_1) : y= 1/2 x` `(d_2): -x+3` đề : viết phương trình đường thẳng `(d)` biết `(d)` song song với `(d_2)` và”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đặt phương trình đường thẳng (d) có dạng y = ax + b (a ne 0)
  Để (d)//(d_2) thì {(a = -1),(b ne 3):}
  Vì (d) cắt (d_1) tại điểm M có hoành độ là 4 nên: x = 4; y = 0
  Thay a = -1; x = 4 và y = 0 vào hàm số ta được:
              0 = (-1). 4 + b => b = 4
  Vậy: phương trình đường thẳng (d) là: y = -x + 4.

  Trả lời
 2. ** Dạng tổng quát của phương trình đường thẳng (d) y=ax+b(a\ne0)
  Để (d)////(d_2) thì {(a=-1(tm)),(b\ne3):}
  Do (d) cắt (d_1) tại điểm M có hoành độ là 4
  =>x=4 và y=0
  Thay a=-1; x=4; y=0 vào (d) ta được:
  0=(-1).4+b
  <=>0=-4+b
  <=>b=4(tm)
  Vậy phương trình đường thẳng (d) là y=-x+4
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới