Cho hàm số : (d1): =(m+2)x+m-1 Tìm m để đths d1 cắt (d2) : y=x+2 tại điểm có hoành độ là 1

Cho hàm số :
(d1): =(m+2)x+m-1
Tìm m để đths d1 cắt (d2) : y=x+2 tại điểm có hoành độ là 1

1 bình luận về “Cho hàm số : (d1): =(m+2)x+m-1 Tìm m để đths d1 cắt (d2) : y=x+2 tại điểm có hoành độ là 1”

 1. Để (d_1) cắt (d_2) thì m+2 ne 1
  <=>m ne -1
  Xét pthđgđ (d_1);(d_2) ta có :
  (m+2)x+m-1=x+2
  <=>(m+2)x-x=2+1-m
  <=>x(m+2-1)=3-m
  <=>x(m+1)=3-m(1)
  mà (d_1);(d_2) cắt trục hoành tại 1 nên thay x=1 vào (1)
  1(m+1)=3-m
  <=>m+1=3-m
  <=>m+m=3-1
  <=>2m=2
  <=>m=1(tmđk)
  Vậy m=1
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới