Cho hàm số y= -2x + 3 có đồ thị là ($d_1$) và hàm số y = x – 1 có đồ thị là ($d_2$) a) vẽ ($d_1$) và ($d_2$) trên cùng 1 mặt

Cho hàm số y= -2x + 3 có đồ thị là ($d_1$) và hàm số y = x – 1 có đồ thị là ($d_2$)
a) vẽ ($d_1$) và ($d_2$) trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ
b) Tìm tọa độ giao điểm của ($d_1$) và ($d_2$) bằng phép tính
c) Xác định các hệ số a và b của đường thẳng ($d_3$): y=ax + b đi qua điểm A( -2 ; 1 ) và B( 3 ; 2 )

1 bình luận về “Cho hàm số y= -2x + 3 có đồ thị là ($d_1$) và hàm số y = x – 1 có đồ thị là ($d_2$) a) vẽ ($d_1$) và ($d_2$) trên cùng 1 mặt”

 1. a) Hình ảnh.
  (d_1): y=-2x+3
  x=0-> y=3
  y=0 -> x=3/2
  (d_2):y=x-1
  x=0->y=-1
  y=0->x=1
  b) Phương trình hoành độ giao điểm của (d_1) và (d_2) là:
  -2x+3=x-1
  <=>3x=4
  <=>x=4/3
  Thay x=4/3 vào hàm số y=-2x+3 ta được:
  y=-2 . 4/3 +3 =1/3
  Vậy tọa độ giao điểm của (d_1) và (d_2) là (4/3 ; 1/3) .
  c) Vì (d_3) đi qua điểm A(-2;1)
  =>1 = -2a +b
  =>1+2a=b       (1)
  Vì (d_3) đi qua điểm A(3;2)
  =>2 = 3a +b
  =>2-3a=b          (2)
  Từ (1) và (2) =>1+2a=2-3a
  <=>5a=1
  <=>a=1/5
  Thay a=1/5 vào (1) ta được:
  b=1+2 . 1/5 = 7/5
  Vậy (d_3): y = 1/5 x + 7/5

  cho-ham-so-y-2-3-co-do-thi-la-d-1-va-ham-so-y-1-co-do-thi-la-d-2-a-ve-d-1-va-d-2-tren-cung-1-mat

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới