Cho hàm số y=3$x^{2}$ a)Hàm số vừa cho là hàm số đồng biến hay nghịch biến .Vì Sao ???? Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số b)

Cho hàm số y=3$x^{2}$
a)Hàm số vừa cho là hàm số đồng biến hay nghịch biến .Vì Sao ????
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
b)Lập bảng giá trị nhỏ nhất của hàm số khi x=-3 ; -2; -1; 0; 1 ; 2 ;3Viết một bình luận

Câu hỏi mới