Cho hàm số y = (m+1) x +2 (d) a. Vẽ đồ thị hàm số với m = 1 b. Tìm m để đường thẳng (d) cắt y=x+3 tại điểm có hoành độ = 1

Cho hàm số y = (m+1) x +2 (d)
a. Vẽ đồ thị hàm số với m = 1
b. Tìm m để đường thẳng (d) cắt y=x+3 tại điểm có hoành độ = 1

2 bình luận về “Cho hàm số y = (m+1) x +2 (d) a. Vẽ đồ thị hàm số với m = 1 b. Tìm m để đường thẳng (d) cắt y=x+3 tại điểm có hoành độ = 1”

 1. a) thay m = 1 vào y = ( m + 1)x + 2 ta có :
       y = ( 1 + 1)x + 2
  ⇔ y = 2x + 2
  vẽ đồ thị hàm số đi qua hai điểm ( 0 ; 2 ) và ( -1 ; 0 )  
  b) để đường thẳng y = x + 3 cắt (d) tại điểm có hoành độ bằng 1
   suy ra : x = 1  (1)
  ta có :
       y = 1 + 3
  ⇔ y = 4  (2) 
  thay (1) và (2) vào (d) ta có :
       4 = ( m + 1)1 + 2
  ⇔ 4 = m + 1 + 2
  ⇔ 4 – 1 – 2 = m
  ⇔ m = 1
  vậy m = 1 thì đường thẳng (d) cắt y=x+3 tại điểm có hoành độ = 1
  $#best$
   

  cho-ham-so-y-m-1-2-d-a-ve-do-thi-ham-so-voi-m-1-b-tim-m-de-duong-thang-d-cat-y-3-tai-diem-co-hoa

  Trả lời
 2. (d):y=(m+1)x+2
  a) Thay m=1 vào (d) ta được:
  y=(1+1)x+2
  =>y=2x+2
  Vẽ đường thẳng: y=2x+2
  +) Chọn x=0->y=2=>A(0;2)
  +) Chọn y=0->x=-1=>B(-1;0)
  => Hình:
  b) Vì y=x+3 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ =1
  Thay x=1 vào y=x+3 ta được:
  y=1+3=4
  Thay x=1;y=4 vào (d) ta được:
  4=(m+1).1+2
  =>m+1+2=4
  =>m=1
  Vậy m=1 thì (d) cắt y=x+3 tại điểm có hoành độ =1

  cho-ham-so-y-m-1-2-d-a-ve-do-thi-ham-so-voi-m-1-b-tim-m-de-duong-thang-d-cat-y-3-tai-diem-co-hoa

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới