cho hàm số y=(m-2)x+n . Có đồ thị là d . Tìm đk của m và n để a) đồ thị hàm số cắt đường thẳng y= -4x-1 b) đồ thị hàm số song

cho hàm số y=(m-2)x+n . Có đồ thị là d . Tìm đk của m và n để
a) đồ thị hàm số cắt đường thẳng y= -4x-1
b) đồ thị hàm số song song với đường thẳng y=2x-1

2 bình luận về “cho hàm số y=(m-2)x+n . Có đồ thị là d . Tìm đk của m và n để a) đồ thị hàm số cắt đường thẳng y= -4x-1 b) đồ thị hàm số song”

 1. a)
  để đồ thị hàm số (d) cắt đường thẳng y=4x-1   thì
  a ne a’
  <=> m-2 ne -4
  <=> m ne -2
  vậy đểđể đồ thị hàm số (d) cắt đường thẳng y=4x-1  thì m ne -2
  b) 
  để đồ thị hàm số (d) // với đường thẳng y=2x-1 thì
  <=>$\left \{ {{a=a’} \atop {b \ne b’}} \right.$
  <=>$\left \{ {{m-2=2} \atop {n \ne -1}} \right.$
  <=>$\left \{ {{m=4} \atop {n \ne -1}} \right.$ 
  để đồ thị hàm số (d) // với đường thẳng y=2x-1 thì m=4 ; n ne -1

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (d) là hs bậc nhất khi m-2\ne0  <=> m\ne2
  a, (d) cắt đt y=-4x-1 khi a\ne a’
                                                   <=> m-2 \ne -4
                                                   <=> m \ne -4+2
                                                   <=>m\ne -2
  Vậy m \ne +- 2 là giá trị cần tìm
  b, (d) song song vs đt y=2x-1 khi a =a’
                                                                  <=> m-2 =2 
                                                                  <=> m= 4 ™
  Vậy m=4 là giá trị cần tìm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới