Cho hệ phương trình sau: `{((2m-1)x+y=6),(x-2y=m):}` Với giá trị nào của m thì hpt trên có nghiệm duy nhất?

Cho hệ phương trình sau:
`{((2m-1)x+y=6),(x-2y=m):}`
Với giá trị nào của m thì hpt trên có nghiệm duy nhất?

2 bình luận về “Cho hệ phương trình sau: `{((2m-1)x+y=6),(x-2y=m):}` Với giá trị nào của m thì hpt trên có nghiệm duy nhất?”

Viết một bình luận