Cho hình chữ nhật `MNEO`. Trên tia `MO` lấy điểm `F` sao cho `OM > OF` Gọi `P` là giao điểm của `ON` và `EF` Từ `P` hạ đường

Cho hình chữ nhật `MNEO`. Trên tia `MO` lấy điểm `F` sao cho `OM > OF`
Gọi `P` là giao điểm của `ON` và `EF`
Từ `P` hạ đường vuông góc với `OM` tại `Q`
CM: `1/(OF) = 1/(OM) + 1/(OQ)`
Hoặc có thể CM công thức `1/f = 1/d + 1/(d’)` của Thấu kính hội tụ cũng được ạ (Bằng cách CM hình học)Viết một bình luận

Câu hỏi mới