Cho hpt mx+y=2 x +my=m+1 Tìm m Z để pt có nghiệm duy nhất (x,y) mà x,y đều là số nguyên

Cho hpt mx+y=2
x +my=m+1
Tìm m Z để pt có nghiệm duy nhất (x,y) mà x,y đều là số nguyên

1 bình luận về “Cho hpt mx+y=2 x +my=m+1 Tìm m Z để pt có nghiệm duy nhất (x,y) mà x,y đều là số nguyên”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới