cho mình xin các cách để chứng minh để 3 thẳng hàng với ạ nhanh ạ mình cần gấp mình ko biết lớp mấy nên chọn lớp 9 ạ

cho mình xin các cách để chứng minh để 3 thẳng hàng với ạ
nhanh ạ mình cần gấp
mình ko biết lớp mấy nên chọn lớp 9 ạ

2 bình luận về “cho mình xin các cách để chứng minh để 3 thẳng hàng với ạ nhanh ạ mình cần gấp mình ko biết lớp mấy nên chọn lớp 9 ạ”

 1. Cách để chứng minh để 3 thẳng hàng :
  1. Chứng minh góc ABC = 180 độ => A,B,C thẳng hàng
  2. Chứng minh hai đoạn thẳng tạo thành 3 điểm đã cho.
    AB / / a
                    ⇔  A,B,C thẳng hàng ( tiên đề Ơclit )
   AC / / a  
  3. Vuông góc :
  Chứng minh 2 đoạn thẳng, tạo thành từ 3 điểm đã cho cùng vuông góc với một đường thẳng nài đó.
         AB a
                      ⇔  A,B,C thẳng hàng
         AC ⊥ a
   4, Tia phân giác 
  Mỗi góc có một và chỉ một tia phân giác 
  5. Trung điểm 
  Mỗi đoạn thẳng chỉ có một trung điểm 
        ‘I’ là trung điểm của BD 
                                              ⇔ ‘I’‘I”
        ‘I” là trung điểm của BD
  Xin hay nhất

  Trả lời
 2. 1. Chứng minh góc ABC = 180 độ => A,B,C thẳng hàng
  2. Chứng minh hai đoạn thẳng tạo thành 3 điểm đã cho.
    AB / / a
                    ⇔  A,B,C thẳng hàng ( tiên đề Ơclit )
   AC / / a  
  3. Vuông góc :
  Chứng minh 2 đoạn thẳng, tạo thành từ 3 điểm đã cho cùng vuông góc với một đường thẳng nài đó.
         AB  a
                      ⇔  A,B,C thẳng hàng
         AC ⊥ a
   4, Tia phân giác 
  Mỗi góc có một và chỉ một tia phân giác 
  5. Trung điểm 
  Mỗi đoạn thẳng chỉ có một trung điểm 
        ‘I’ là trung điểm của BD 
                                              ⇔ ‘I’ ‘I”
        ‘I” là trung điểm của BD
  Xin hay nhất
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới