Cho nửa đường tròn (O) Đường kính AB = 6 cm . Kẻ các tiếp tuyến Ax, By cùng phía đối với nửa đường tròn đối với AB . Gọi C là

Cho nửa đường tròn (O) Đường kính AB = 6 cm . Kẻ các tiếp tuyến Ax, By cùng phía đối với nửa đường tròn đối với AB . Gọi C là một điểm thuộc tia Ax, kẻ tiếp tuyến CE với nủa đường tròn ( E là tiếp điểm ) , CE cắt By tại D .
a) Chứng minh 0 COD 90 .
b) Chứng minh AEB và COD đồng dạng .
c) Gọi I là trung điểm của CD . Vẽ đường tròn (I) bán kính IC . Chứng minh rằng AB là tiếp tuyến của (I).
d) Xác định vị trí của C trên Ax để CD có độ dài nhỏ nhất.

1 bình luận về “Cho nửa đường tròn (O) Đường kính AB = 6 cm . Kẻ các tiếp tuyến Ax, By cùng phía đối với nửa đường tròn đối với AB . Gọi C là”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, Ta có: \hat{AOI} + \hat{BOI} =180^0  (2 góc kề bù)
  OC là tia phân giác góc AOI (t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau)
  OD là tia phân giác góc BOI (t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau)
  => OI \bot AB (t/c 2 góc kề bù)
  b, Ta có: \hat{AEB} = 1/2\hat{CEO} + 1/2\hat{DEO} = 1/2\hat{CED} = 90^0
  \hat{CDO} = \hat{EBA} (cùng chắn cung OE)
  Xét \triangle AEB và \triangle COD có:
    \hat{CDO} = \hat{EBA} (c/m trên)
    \hat{AEB} = \hat{COD} =90^0
  => \triangle AEB $\backsim$ \triangle COD (g.g)
  c, I là trung điểm của CD, kẻ IO (cần c/m IO \bot AB)
  Ta có: DB \bot AB
           AC \bot AB 
  => DB // AC
  => CDBA là hình thang 
  => OI là đường trung bình do nối 2 cạnh bên của hình thang
  => OI // AC
  Mà AC \bot AB nên OI \bot AB
  Vậy AB là tiếp tuyến của (I; IC)
     

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới