cho nửa đường tròn tâm (O) đường kính AB,từ một M điểm trên nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến xy.gọi D và O là hình chiếu của A và

cho nửa đường tròn tâm (O) đường kính AB,từ một M điểm trên nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến xy.gọi D và O là hình chiếu của A và B trên xy.a.c/m mc=md b.c/m ad+bc ko đổi khi M di chuyển trên nửa đường tròn

1 bình luận về “cho nửa đường tròn tâm (O) đường kính AB,từ một M điểm trên nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến xy.gọi D và O là hình chiếu của A và”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có ABCD là hình thang vuông tại C và D
  Mà O Là trung điểm AB và OM vuông góc với CD( tiếp tuyến của (O)
  => AD+BC=2OM=2R.  Chú ý rằng CD ≤ AB (hình chiếu đường xiên)
  =>  S A B C D = 1 2 A D + B C . C D
  = R.CD ≤ R.AB = 2 R 2
  Do đó S A B C D  lớn nhất khi CD=AB hay M là điểm chính giữa nửa đường tròn đường kính AB

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới