cho (O;2cm) và điểm A nằm ngoài (O) sao cho OA=4cm. Từ A vẽ 2 tiếp tuyến AB, AC tới (O) trong đó B, C là tiếp điểm, chu vi ta

cho (O;2cm) và điểm A nằm ngoài (O) sao cho OA=4cm. Từ A vẽ 2 tiếp tuyến AB, AC tới (O) trong đó B, C là tiếp điểm, chu vi tam giác ABC?

1 bình luận về “cho (O;2cm) và điểm A nằm ngoài (O) sao cho OA=4cm. Từ A vẽ 2 tiếp tuyến AB, AC tới (O) trong đó B, C là tiếp điểm, chu vi ta”

 1. Tự vẽ hình
  Xét (O) có OC=OB=R(O)
  AB=AC (Tính chất 2 tiếp tuyến AB,AC cắt nhau tại A)
  Suy ra OA là trung trực BC 
  Suy ra OA vuông góc với BC
  Gọi giao điểm OA và BC là I
  Có IA=4-2=2cm
  Xét tam giác OBA vuông tại B , BI vuông góc với OA
  Có BI bình = OI.AI (HTL)
  mà OI=2cm , AI=2cm
  Suy ra BI = 2cm (vì BI lớn hơn 0)
  Có BC = 2BI =2.2=4cm
  Xét tam giác IBA vg tại I
  Có BI bình + IA bình = AB bình (Pytago) 
  mà BI =2cm , IA =2cm
  Suy ra AB =4cm (vì AB lớn hơn 0)
  Có AB=AC (cmt) 
  Suy ra AC =4cm
  Chu vi tam giác ABC = AB+AC+BC =4+4+4=12cm
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới