cho (O) lấy A nằm ngoài (O), vẽ tiếp tuyến AB,AC với (O) (B,C là các tiếp điểm). vẽ cát tuyến ACE Vẽ hình giúp mik là đc ạ .m

cho (O) lấy A nằm ngoài (O), vẽ tiếp tuyến AB,AC với (O) (B,C là các tiếp điểm). vẽ cát tuyến ACE
Vẽ hình giúp mik là đc ạ .mik cảm ơn nhiềuViết một bình luận

Câu hỏi mới