Cho (O;R) có BC là đường kính. Từ A nằm ngoài (O) vẽ AB, AC cắt (O) tại E, K. Gọi H là giao điểm CE, BK. chứng munh AH vuông

Cho (O;R) có BC là đường kính. Từ A nằm ngoài (O) vẽ AB, AC cắt (O) tại E, K. Gọi H là giao điểm CE, BK. chứng munh AH vuông góc BK.

1 bình luận về “Cho (O;R) có BC là đường kính. Từ A nằm ngoài (O) vẽ AB, AC cắt (O) tại E, K. Gọi H là giao điểm CE, BK. chứng munh AH vuông”

 1. * Bạn tham khảo *
  Ta có:
  E thuộc đường tròn (O) ; BC là đường kính của (O)
  => \Delta EBC nội tiếp đường tròn (O)
  => \Delta EBC vuông tại E
  => CE ⊥ AB tại E
   K thuộc đường tròn (O) ; BC là đường kính của (O)
  => \Delta KBC nội tiếp đường tròn (O) 
  => \Delta KBC vuông tại K
  => BK ⊥ AC tại K
  Xét \Delta ABC có:
  BK,CE là các đường cao của \Delta ABC
  BK cắt CE tại H
  => H là trực tâm của \Delta ABC
  => AH là đường cao thứ ba của \Delta ABC
  => AH ⊥ BC

  cho-o-r-co-bc-la-duong-kinh-tu-a-nam-ngoai-o-ve-ab-ac-cat-o-tai-e-k-goi-h-la-giao-diem-ce-bk-chu

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới