Cho (P):y=x ² và (d): y=2(m+3)x-2m+2 Chứng minh rằng với mọi m thì (P) và (d) luôn cắt nhau tại 2 điểm phân biệt. Tìm m sao c

Cho (P):y=x ² và (d): y=2(m+3)x-2m+2
Chứng minh rằng với mọi m thì (P) và (d) luôn cắt nhau tại 2 điểm phân biệt. Tìm m sao cho hai giao điểm đó có hoành độ dươngViết một bình luận