Cho parabol (P) y=x2 và đường thẳng (d) y=-2x+3 a) Vẽ đồ thị 2 hàm số trên cùng 1 hệ trục tọa độ b) Tìm tọa độ giao điểm A,B

Cho parabol (P) y=x2 và đường thẳng (d) y=-2x+3
a) Vẽ đồ thị 2 hàm số trên cùng 1 hệ trục tọa độ
b) Tìm tọa độ giao điểm A,B của đường thẳng (d) và Parabol (P) .Tính diện tích tam giác AOBViết một bình luận