Cho phương trình: mx² – 2x + 1= 0 a) Giải phương trình khi m=3 b) Tìm m để phương trình đã cho có nghiệm?Vô nghiệm?

Cho phương trình: mx² – 2x + 1= 0
a) Giải phương trình khi m=3
b) Tìm m để phương trình đã cho có nghiệm?Vô nghiệm?

2 bình luận về “Cho phương trình: mx² – 2x + 1= 0 a) Giải phương trình khi m=3 b) Tìm m để phương trình đã cho có nghiệm?Vô nghiệm?”

 1. Giải đáp:
  $\rm  mx^2-2x+1=0$
  $\rm  (a=m;b=-2;b’=-1;c=1)$
  $\rm  a,$ Khi $\rm  m=3$ thì phương trình trở thành :
  $\rm  3x^2-2x+1=0$
  $\rm  Δ’=b’-ac=(-1)^2-3.1=-2<0$
  Vậy phương trình vô nghiệm.
   $\rm  b,$
  – Điều kiện để tồn tại phương trình bậc hai là $\rm  a$ne$0$ hay $\rm  m$ne$0$
  Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi :
  $\rm Δ’ \geq 0 $
  <=>$\rm  (-1)^2-m \geq 0$
  <=>$\rm  m \leq 1$
  – Kết hợp với điều kiện phương trình bậc hai thì $\rm  0 <m \leq 1$ hoặc $\rm m<0 $
  Phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi :
  $\rm Δ’ <0 $
  <=>$\rm  (-1)^2-m < 0$
  <=>$\rm  m > 1$
  Vậy khi $\rm  0 <m \leq 1$ hoặc $\rm m<0 $ thì phương trình có nghiệm và khi $\rm  m>1$ thì phương trình vô nghiệm.

  Trả lời
 2. a) Khi m=3 vào pt :
  =>3x^2-2x+1=0
  Xét Delta’=(-1)^2-3.1=-2<0
  => Phương trình vô nghiệm
  b) 
  mx^2-2x+1=0 (mne0)
  Xét Delta’=(-1)^2-m.1=1-m
  Để phương trình đã cho có nghiệm thì Delta’ge0
  =>1-mge0
  <=>mle1 
  Kết hợp ĐKXĐ
  =>mle1 và mne0
  Để phương trình đã cho vô nghiệm thì Delta'<0
  =>1-m<0
  <=>m>1 
   

  Trả lời

Viết một bình luận