Cho phương trình x² – mx + m – 1= 0 Tìm m để pt có No phân biệt x1, x2 Giải nhanh giúp em vs ạ, em cảm ơn

Cho phương trình x² – mx + m – 1= 0
Tìm m để pt có No phân biệt x1, x2
Giải nhanh giúp em vs ạ, em cảm ơnViết một bình luận

Câu hỏi mới