Cho phương trình: $(x-y)^{2}$ `=xy-`$x^{2}$`-2x+y+1` Tìm tất cả các giá trị nguyên của x,y thỏa mãn phương trình trên

Cho phương trình: $(x-y)^{2}$ `=xy-`$x^{2}$`-2x+y+1`
Tìm tất cả các giá trị nguyên của x,y thỏa mãn phương trình trênViết một bình luận

Câu hỏi mới