cho pt:x^2-2(m-1)x-3=0 a.giải pt khi m=0 b.tìm m để pt có 2 nghiệm phân biệt t/m 1/x1+1/x2=1

cho pt:x^2-2(m-1)x-3=0
a.giải pt khi m=0
b.tìm m để pt có 2 nghiệm phân biệt t/m 1/x1+1/x2=1Viết một bình luận

Câu hỏi mới