cho pt: x^2 – 2(m-1)x – m-3 =0 CMR: pt có 2 nghiệm phân biệt với mọi m

cho pt: x^2 – 2(m-1)x – m-3 =0
CMR: pt có 2 nghiệm phân biệt với mọi mViết một bình luận

Câu hỏi mới