cho pt x^2 – 2( m -1 ) x – m – 3 =0 . tìm m để pt có 1 nghiệm x = 2

cho pt x^2 – 2( m -1 ) x – m – 3 =0 . tìm m để pt có 1 nghiệm x = 2Viết một bình luận

Câu hỏi mới