cho pt x^2+(2m-1)x -m=0(m là tham số) giải pt khi m=1

cho pt x^2+(2m-1)x -m=0(m là tham số)
giải pt khi m=1

1 bình luận về “cho pt x^2+(2m-1)x -m=0(m là tham số) giải pt khi m=1”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2 + (2m – 1)x – m = 0 (ĐKXĐ : x \ne 0)
  Thay m = 1 vào PT ta được :
  x^2 + (2  . 1 – 1)x – 1 = 0
  <=> x^2 + x – 1 = 0
  <=> ax^2 + b + c = 0
  => a = 1; b = 1; c = -1
  Δ = b^2 – 4ac = 1^2 – 4  . 1  . (-1) = 5
  Mà Δ > 0 nên PT có 2 nghiệm phân biệt :
  x_1 = (-b + \sqrt{Δ})/(2a) = (-1 + \sqrt{5})/2
  x_2 = (-b + \sqrt{Δ})/(2a) = (-1 – \sqrt{5})/2
  Vậy S = {(-1 ± \sqrt{5})/2}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới