cho pt:x^2-(2m+1)x-(m-4)=0 a.giải pt khi m=0 b.tìm m để pt có nghiệm

cho pt:x^2-(2m+1)x-(m-4)=0
a.giải pt khi m=0
b.tìm m để pt có nghiệmViết một bình luận

Câu hỏi mới