cho pt x^2-4x+m-5=0. tìm các giá trị m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1:x2 thỏa mãn (x1-1)(x2^2-3×2+m-6)=-

cho pt x^2-4x+m-5=0. tìm các giá trị m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1:x2 thỏa mãn (x1-1)(x2^2-3×2+m-6)=-3Viết một bình luận

Câu hỏi mới