cho pt sau 2 $x^{2}$ + m ² x -1 = 0 1) tìm các giá trị của m để pt có 1 nghiệm là -1

cho pt sau
2 $x^{2}$ + m ² x -1 = 0
1) tìm các giá trị của m để pt có 1 nghiệm là -1

2 bình luận về “cho pt sau 2 $x^{2}$ + m ² x -1 = 0 1) tìm các giá trị của m để pt có 1 nghiệm là -1”

 1. Vì x=-1 là một nghiệm của pt đã cho nên ta thay vào pt , ta được :
  2.(-1)^2+m^2.(-1)-1=0
  <=>2-m^2-1=0
  <=>m^2=1
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}m=1\\m=-1\end{array} \right.\) 
  Vậy m=+-1 thì thỏa ycbt.
   

  Trả lời

Viết một bình luận