cho tam giác ABC, có BC = 4cm, góc B = 30, góc C = 45. Tính AC

cho tam giác ABC, có BC = 4cm, góc B = 30, góc C = 45. Tính AC

1 bình luận về “cho tam giác ABC, có BC = 4cm, góc B = 30, góc C = 45. Tính AC”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới