cho tam giác ABC nhọn. AB<AC,BC=2a(a>0 cho trước) và BAC=60 độ . vẽ đường tròn O đường kính BC . cắt AB,AC tại FvàE.tính s

cho tam giác ABC nhọn. AB<AC,BC=2a(a>0 cho trước) và BAC=60 độ . vẽ đường tròn O đường kính BC . cắt AB,AC tại FvàE.tính số đo cung nhỏ È

1 bình luận về “cho tam giác ABC nhọn. AB<AC,BC=2a(a>0 cho trước) và BAC=60 độ . vẽ đường tròn O đường kính BC . cắt AB,AC tại FvàE.tính s”

 1. Giải đáp +. Lời giải và giải thích chi tiết:
  + Xét (O) có:
  \hat{BFC} là góc chắn đường kính BC
  → \hat{BFC}=90^o (tc)
  → BF⊥AC
  → \hat{BFA}=90^o
  → ΔBFA vuông tại F
  + Xét ΔBFA vuông tại F có:
  \hat{FAB}+\hat{ABF}=90^o
  → \hat{ABF}=90^o-60^o=30^o
  mà \hat{ABF} là góc nội tiếp chắn $\mathop{EF}\limits^{\displaystyle\frown}$
  → $\widehat{ABF}=\frac{1}{2}\mathop{EF}\limits^{\displaystyle\frown}$
  → $\mathop{EF}\limits^{\displaystyle\frown}=2\widehat{ABF}=2.30^o=60^o$
  Vậy số đo cung nhỏ EF là 60^o

  cho-tam-giac-abc-nhon-ab-lt-ac-bc-2a-a-0-cho-truoc-va-bac-60-do-ve-duong-tron-o-duong-kinh-bc-ca

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới