cho tam giâc abc nhọn ab<ac nội tiếp đường tròn o;r các đươngg cao am bn cd (m thuộc bc n thuộc ac d thuộc ab) cắt nhau tạ

cho tam giâc abc nhọn ab<ac nội tiếp đường tròn o;r các đươngg cao am bn cd (m thuộc bc n thuộc ac d thuộc ab) cắt nhau tại h a) cm các tứ giác bmhd và bdmc nội tiếp b) lấy p là trung điểm bc cm op=1/2 ah c) am cắt dn tại e Ao cắt dn tại f và cắt bc tại i Cm ae.am=af.ai

1 bình luận về “cho tam giâc abc nhọn ab<ac nội tiếp đường tròn o;r các đươngg cao am bn cd (m thuộc bc n thuộc ac d thuộc ab) cắt nhau tạ”

 1. Giải đáp:
  a: Xét tứ giác AMHN có
  góc AMH+góc ANH=180 độ
  =>AMHN là tứ giác nội tiếp
  Xét ΔBCA có
  BM.CN là các đường cao
  BM cắt CN tại H
  =>H là trực tâm
  =>AH vuông góc BC
  b: Xét ΔAMB vuông tại M và ΔANC vuông tại N có
  góc MAB chung
  =>ΔAMB đồng dạng với ΔANC
  =>AM/AN=AB/AC
  =>AM*AC=AB*AN
  =>AM/AB=AN/AC
  Xét ΔAMN và ΔABC có
  AM/AB=AN/AC
  góc MAN chung
  =>ΔAMN đồng dạng với ΔABC
  =>MN/BC=AM/AB
  =>AM/AB=1/2
  =>góc ABM=30 độ
  =>góc ACN=30 độ
  c: Xét (O) co
  ΔBCK nội tiếp
  BK là đường kính
  =>ΔBCK vuông tại C
  =>CK//AH
  Xét (O) có
  ΔKAB nội tiếp
  KB là đường kính
  =>ΔKAB vuông tại A
  =>KA//CH
  Xét tứ giác AHCK có
  AH//CK
  AK//CH
  =>AHCK là hình bình hành
  =>AH=KC
   

  Trả lời

Viết một bình luận