CHO TAM GIÁC ABC vuông tại A có ah là đường cao biết BH=9cm HC=16cm tính AH,AC số đo góc ABC số đo góc làm tròn đến độ

CHO TAM GIÁC ABC vuông tại A có ah là đường cao biết BH=9cm HC=16cm tính AH,AC số đo góc ABC số đo góc làm tròn đến độ

2 bình luận về “CHO TAM GIÁC ABC vuông tại A có ah là đường cao biết BH=9cm HC=16cm tính AH,AC số đo góc ABC số đo góc làm tròn đến độ”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới