Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH. Vẽ( O) đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M và N .Gọi I là trung điểm của BC

Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH. Vẽ( O) đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M và N .Gọi I là trung điểm của BC , Nối AI cắt MN tại K. Chứng minh tứ giác MBCN nội tiếp đường tròn .

1 bình luận về “Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH. Vẽ( O) đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M và N .Gọi I là trung điểm của BC”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  ΔABC vuông tại A => \hat{C}+\hat{B}=90^0
  AH là đường cao của ΔABC => AH⊥BC
  => ΔABH vuông tại H
  => \hat{BAH}+\hat{B}=90^0
  mà \hat{C}+\hat{B}=90^0
  => \hat{BAH}=\hat{C}
  Xét (O) có: OA=OM (cùng bằng bán kính)
  => ΔOAM cân tại O
  => \hat{AMO}=\hat{MAO} hay \hat{AMN}=\hat{BAH}
  mà \hat{BAH}=\hat{C} => \hat{AMN}=\hat{C}
  lại có \hat{AMN}+\hat{BMN}=180^0 (kề bù)
  => \hat{BMN}+\hat{C}=180^0
  Xét tứ giác MBCN có:
  \hat{BMN}+\hat{C}=180^0
  mà 2 góc ở vị trí đối nhau
  => tứ giác MBCN nội tiếp đường tròn

  cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-duong-cao-ah-ve-o-duong-kinh-ah-cat-ab-ac-lan-luot-tai-m-va-n-goi-i

  Trả lời

Viết một bình luận