cho tam giác ABC vuông tại A. M,N,P lần lượt là trung điểm AB,BC,AC. Chứng minh: a. AMNP là hình chữ nhật b. l

cho tam giác ABC vuông tại A. M,N,P lần lượt là trung điểm AB,BC,AC. Chứng minh:
a. AMNP là hình chữ nhật
b. lấy E đối xứng N qua M . Chứng minh ANBE là hình thoi
c. H đối xứng A qua N . Tứ giác ACHB là hình gì ? Vì sao ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới