cho tam giác DEF vuông tại D,đường cao DH có FH=4cm,EF=13cm.Tính DF,DH

cho tam giác DEF vuông tại D,đường cao DH có FH=4cm,EF=13cm.Tính DF,DH

1 bình luận về “cho tam giác DEF vuông tại D,đường cao DH có FH=4cm,EF=13cm.Tính DF,DH”

 1. hình: như trong ảnh bên dưới
  triangle EDF  vuông tại D, đường cao DH có:
  DF^2 = HF . EF
  DF = sqrt(HF . EF)
  DF = sqrt(13 . 4)
  DF = 2sqrt(13) (cm)
  ta có:
  EH + HF = EF
  EH = EF – HF
  EH = 13 – 4
  EH = 9 (cm)
  triangle EDF  vuông tại D, đường cao DH có:
  DH^2 =  HE . HF
  DH= sqrt(HE . HF)
  DH = sqrt(9 . 4)
  DH = 6 (cm)
  vậy DH = 6   (cm)
  DF = 2sqrt(13) (cm)

  cho-tam-giac-def-vuong-tai-d-duong-cao-dh-co-fh-4cm-ef-13cm-tinh-df-dh

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới