cho tam giác vuông có cạnh huyền bằng 20cm. Hai cạnh góc vuông có độ dài hơn kém nhau 4 cm. tính độ dài hai cạnh góc vuông củ

cho tam giác vuông có cạnh huyền bằng 20cm. Hai cạnh góc vuông có độ dài hơn kém nhau 4 cm. tính độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông.Viết một bình luận

Câu hỏi mới