cho tam giácABC vuông tại A,đường cao AH a)cho bt AB=6cm,AC=8cm Tính BH,CH,AH,AC b)cho AB=6cm,BC=10cm Tính BH,CH,AH,AC

cho tam giácABC vuông tại A,đường cao AH
a)cho bt AB=6cm,AC=8cm
Tính BH,CH,AH,AC
b)cho AB=6cm,BC=10cm
Tính BH,CH,AH,AC

1 bình luận về “cho tam giácABC vuông tại A,đường cao AH a)cho bt AB=6cm,AC=8cm Tính BH,CH,AH,AC b)cho AB=6cm,BC=10cm Tính BH,CH,AH,AC”

 1. hình tự vẽ nhá:(*_*)
  a.Áp dụng định lí PTG vào tam giác ABC có A=90*:
  $BC^{2}$=$AB^{2}$+$AC^{2}$
  $BC^{2}$=$6^{2}$+$8^{2}$
  $BC^{2}$=100
  =>BC=10(cm)
  Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC có AH là đường cao, A=90*:
  +)$AB^{2}$=BH.BC
  $6^{2}$=BH.10
  36=BH.10
  BH=3,6(cm)
  +)AH.BC=AB.AC
  AH.10=6.8
  AH=4,8(cm)
  Ta có :BC=BH+HC
  =>HC=BC-BH=10-3,6=6,4(cm)
  b)AD ĐL PTG vào tam giác ABC có
  $BC^{2}$=$AB^{2}$+$AC^{2}$
  $10^{2}$=$6^{2}$+$AC^{2}$
  AC=8(cm)
  AD hệ thức lượng vào tam giác ABCcos AH là đường cao, A=90*:
  +)AB.AC=BC.AH
  6.8=10.AH
  AH=4,8(cm)
  +)$AB^{2}$=BH.BC
  $6^{2}$=BH.10
  BH=3,6(cm)
  Ta có: BC=BH+HC
  =>HC=10-3,6=6,4(cm)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới